Promoción Interna

Promoción interna temporal de CAUBU (2023)

CONVOCATORIA

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCION

ANEXO II BAREMO DE MERITOS

ANEXO III SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS

RESOLUCIÓN LISTADOS PROVISIONALES

LISTADOS PROVISIONALES P. SANITARIO

LISTADOS PROVISIONALES P. NO SANITARIO

LISTADOSPROVISIONALES  P. NO SANITARIO 2

Promoción interna temporal de CAUBU (2022)

CONVOCATORIA

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCION

ANEXO II BAREMO DE MERITOS

RESOLUCIÓN LISTADOS DEFINITIVOS

LISTADOS DEFINITIVOS P. SANITARIO

LISTADOS DEFINITIVOS P. NO SANITARIO

LISTADOS DEFINITIVOS ADMINISTRATIVOS

 

Promoción interna auxiliar administrativo

RESOLUCIÓN VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO

ANEXO I: RELACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS