Promoción Interna

Promoción interna temporal de CAUBU (2024)

CONVOCATORIA

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCION

ANEXO II BAREMO DE MERITOS

ANEXO III SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS

 

Promoción interna temporal de CAUBU (2023)

CONVOCATORIA

ANEXO I SOLICITUD DE INSCRIPCION

ANEXO II BAREMO DE MERITOS

ANEXO III SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS

 

Promoción interna auxiliar administrativo

RESOLUCIÓN VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO

ANEXO I: RELACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS